Om

Med examen som planarkitekt från BTH och flera års erfarenhet som planarkitekt inom den kommunala sektorn erbjuder jag tjänster inom fysisk planering och tillhörande områden. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är detaljplanering och översiktsplanering med såväl privata som offentliga beställare.

Jag utgår från Askersund i Närke, men jobbar inom hela landet och kommer ursprungligen från Helsingborg.

Med stor kunskap inom Plan- och bygglagen och flera års erfarenhet från kommunal byggförvaltning arbetar jag utöver detalj- och översiktsplanering med framtagande av dokument, och drivande av  processer, gällande exempelvis planbesked, bostadsförsörjningsprogram, bygglovsärenden,  grafiskt material med koppling till plan- och byggfrågor och samhällsplanering.

Kontakt

Mail: ulrika@detaljplankonsult.se
Tel: 0706 915476


Ulrika Åberg
Väderkvarnsgatan 1
696 30 Askersund